Referencje

NAJWAŻNIEJSZE REFERENCJE FIRMY CERTUSVIA.

 

1. Wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy przebudowy ulicy Powstańców Śląskich (klasy G) na odcinku od ul. Górczewskiej do ul. Sterniczej o łącznej długości 1700 m.

Projekt wykonany na zlecenie firmy Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk.

 

2. Projekt budowlany i projekt wykonawczy ul. Widocznej na odcinku ul. Klimontowska - ul. Wodzisławska w Warszawie na osiedlu Nowy Wawer. Zadanie wykonane w otoczeniu zabytku.

Projekt wykonany na zlecenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna.

 

3. Nadzór inwestorski w ramach inwestycji pn. „Zaprojektowanie i wykonania robót budowlanych w zakresie autostrady A1 Stryków - węzeł „Tuszyn” od km 295+850 do km 335+937. Projekt podzielony na 3 zadania:

  • Zadanie I od km 295+850 (od węzła "Stryków I" bez węzła) do km 310+000.
  • Zadanie II od km 310+000 do km 320+010
  • Zadanie III od km 320+010 do km 335+937,65 (bez odcinka od km 322+150 do km 324+950) 

Wartość kontraktu (realizowanych robót): 1 027 411 875.62  PLN brutto.

Projekt wykonany dla firmy TPF Sp. z o.o.