Usługi

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI FIRMY

Oferta biura projektowego CertusVia skierowana jest do instytucji państwowych i firm prywatnych zajmujących się projektowaniem, wykonawstwem oraz nadzorem inwestorskim inwestycji drogowych, kolejowych i ogólnobudowlanych.


KOMPLEKSOWE PROJEKTOWANIE INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ

Osoby tworzące zespół projektowy firmy CertusVia zdobywały doświadczenie w przygotowaniu dużych projektów infrastruktury transportowej. Usługi, które oferujemy obejmują między innymi branże, takie jak:

 • Drogi (wszystkich klas z organizacją ruchu i odwodnieniem),
 • Obiekty mostowe drogowe i kolejowe (ściany oporowe, mosty, tunele itp.),
 • Instalacje wodno – kanalizacyjne, gazowe, CO,
 • Instalacje energetyczne (NN, SN i WN) oraz oświetleniowe,
 • Instalacje teletechniczne,
 • Analiza inwestycji pod względem środowiskowym (Karta Informacyjna Przedsięwzięcia, Raporty Odziaływania Inwestycji na Środowisko),
 • Materiały przetargowe m. in. PFU, STWiORB, przedmiary i kosztorysy inwestorskie.

ZAPLECZE PROJEKTOWE WYKONAWCÓW

Osoby pracujące w CertusVia posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy z wykonawcami robót. W skutek czego nasza firma oferuje szeroki wachlarz usług dla wykonawców:

 • Przygotowanie przedmiarów i oferty przetargowej,
 • Wykonanie optymalizacji rozwiązań technicznych,
 • Przygotowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej (projekty budowalne i wykonawcze),
 • Zarządzania projektem w systemie zaprojektuj i zbuduj,
 • Wykonie dokumentacji warsztatowej i technologii robót,
 • Przygotowanie Tymczasowej Organizacji Ruchu.

BUDOWNICTWO OGÓLNE

Posiadamy również doświadczenie we współpracy z deweloperami i wykonawcami robót ogólnobudowlanych. Nasz dorobek w tym zakresie to:

 • Opracowanie dojazdów i zjazdów do posesji,
 • Połączenie nowych obiektów ogólnobudowlanych z publicznym układem transportowym,
 • Projekty w zakresie fundamentowania wszelkich rodzajów budynków,
 • Obliczenie konstrukcji żelbetowych i stalowych.