Środowisko

Gospodarka zielenią

Oferujemy usługi z zakresu gospodarki zielenią, która może obejmować m. in.:

  • szczegółową inwentaryzację zieleni
  • waloryzację (ocenę stanu zachowania drzew)
  • analizę kolizji zieleni istniejącej z projektowaną inwestycją (egzemplarze kolidujące i niekolidujące)
  • analizę zagospodarowania istniejącej zieleni (zieleń do zachowania, do wycinki, do przesadzenia)
  • wskazanie sposobu zabezpieczenia zieleni na czas budowy

Raporty Oddziaływania na Środowisko

Wykonujemy analizę inwestycji pod względem środowiskowym obejmującą  Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia, Raporty Odziaływania Inwestycji na Środowisko.