Transport i infrastruktura

Drogi

Zajmujemy się obsługą inwestycji w zakresie realizacji projektów drogowych (budowlanych oraz  wykonawczych) oraz branż towarzyszących . Zakres opracowań obejmuje m. in projektowanie dróg  (wszystkich klas), projektowanie zjazdów,  projektowanie ścieżek rowerowych, projektowanie parkingów, projektowanie stałej organizacji ruchu, projektowanie tymczasowej organizacji ruchu, projektowanie sygnalizacji świetlnej, koncepcje programowo – przestrzenną, opinie techniczne dotyczące stanu dróg, mapy numeryczne do celów projektowania dróg,.

Koleje

Zajmujemy się obsługą inwestycji w zakresie realizacji projektów kolejowych (budowlanych oraz  wykonawczych) oraz branż towarzyszących.

Konstrukcje inżynierskie

Projektowanie obiektów inżynierskich drogowych i kolejowych takich jak:

  • ściany oporowe,
  • przepusty,
  • mosty,
  • wiadukty,
  • tunele (w szczególności w technologii ścian szczelinowych).

Energetyka

Oferta biura obejmuje usługi projektowania: nowych lub przebudowy istniejących (naziemnych lub podziemnych) sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (NN, SN i WN) oraz oświetleniowych.

Teletechnika

Oferta biura obejmuje usługi projektowania: nowych lub przebudowę istniejących sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.

Instalacje wodne i kanalizacyjne

Oferta biura obejmuje usługi projektowania: nowych lub przebudowy istniejących sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych oraz kanalizacyjnych.