Doradztwo

Doradztwo techniczne

Udzielamy porad i opinii techniczno-prawnych w zakresie przedstawianego przez Klienta problemu w aspekcie uwarunkowań umownych oraz przepisów i norm technicznych.

Wykonujemy przeglądy i ekspertyzy dróg oraz obiektów inżynierskich (w tym obiektów mostowych i kolejowych).

Doradztwo prawne

Analizujmy wielobranżowo dokumentację projektową pod kątem przeprowadzonych procedur projektowych, historii uzgodnień i pozwoleń administracyjnych. Pomagamy w przygotowaniu materiałów na potrzeby procesów negocjacyjnych, arbitrażowych i sądowych.