Budynek usługowy wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym parkingami, oraz z podziemnym zbiornikiem pożarowym i zbiornikami retencyjno-rozsączającymi.

Nazwa projektu

Budynek usługowy wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym parkingami, oraz z podziemnym zbiornikiem pożarowym i zbiornikami retencyjno-rozsączającymi.

Opis

Przedmiotem w/w opracowania była dokumentacja projektowa budowy placu manewrowego i miejsc postojowych przyległych do projektowanego budynku usługowego.

Zamawiający

Rogowski Development Sp. z o.o.

Data rozpoczęcia 

02.2018