Nadzór inwestora

Pełnienie funkcji Weryfikatora dokumentacji projektowej wykonanej przez wykonawcę robót budowlanych w ramach inwestycji: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarzadzanie kontraktem pn.: „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego” z podziałem na zadania: Zadanie A: „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa-Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska”-początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego” odcinek I od węzła „Lubelska” (bez węzła) do węzła „Konik” (z węzłem) o długości około 5,6 km”. Zadanie B: „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa-Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego”

Firma CertusVia pełniła funkcję weryfikatora dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin – Kurów na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) – granica województwa mazowieckiego i lubelskiego z podziałem na dwie części

Pełnienie funkcji Weryfikatora dokumentacji projektowej wykonanej przez wykonawcę robót budowlanych w ramach inwestycji: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła „Nowe Marzy” (bez węzła) do węzła „Dworzysko” (z węzłem) o długości około 23,3 km”, w specjalnościach:

Przedmiotem inwestycji było wykonanie przebudowy drogi krajowej nr 8 Wrocław-Warszawa – Białystok do parametrów drogi ekspresowej S8, na odcinku od obwodnicy Wiśniewa do obwodnicy Mężenina, oraz budowę drogi S8 po nowym śladzie na odcinku obwodnicy Mężenina w km 597+600 do 601+700. Całkowita długość drogi S8 objętej inwestycją wynosiła 15,39 km.

Zakres prac obejmował kontynuację projektowania – optymalizację – oraz wykonanie obwodnicy Radomia na parametrach drogi ekspresowej o długości całkowitej 24,65 km wraz z budową obiektów inżynierskich oraz 4 węzłów: Radom Północ, Radom Zachód, Wolanów i Radom Południe. Droga będzie omijała Radom od strony zachodniej i bezpośrednio połączy odcinek S7 Białobrzegi – Jedlińsk z odcinkiem Obwodnica Radomia – granica województwa mazowieckiego.

Niniejszy kontrakt obejmował:
1. Kontynuację projektowania, po wcześniejszej analizie i dokonaniu optymalizacji dokumentacji projektowej, zgodnie z wymaganiami programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz Inwestora wymaganych decyzji administracyjnych, w tym Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZnRID).
2. Wykonanie robót budowlanych i uzyskanie w imieniu i na rzecz Inwestora decyzji na użytkowanie.

W ramach powyższego zadania firma CertusVia świadczy usługi doradcze, dotyczące najważniejszych kwestii technicznych związanych z projektem Polimery Police w następujących branżach: