Doradztwo techniczo-prawne

Firma CertusVia realizuje w ramach Konsorcjum w/w zadanie, którego przedmiotem jest zapewnienie doradztwa (prawnego, ekonomiczno-finansowego oraz technicznego) dla strony publicznej w zakresie przygotowania projektu partnerstwa publiczno-prywatnego oraz przeprowadzenie – na podstawie zebranych w trakcie świadczenia doradztwa doświadczeń – specjalistycznych warsztatów dla podmiotów publicznych, potencjalnych promotorów projektów PPP.

Przedmiotem powyższego zamówienia było świadczenie kompleksowego doradztwa dla strony publicznej przy przygotowaniu i realizacji projektu partnerstwa publiczno-prywatnego z samorządowego sektora drogowego, obejmującego doradztwo prawne, ekonomiczno-finansowe oraz techniczne na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w celu wyboru partnera prywatnego dla realizacji projektu pn. „Program przebudowy i utrzymania dróg wojewódzkich realizowany w formule PPP.”

Na zlecenie właściciela stacji benzynowej przy DK 7 w gminie Baboszewo, przeprowadziliśmy analizę możliwości jej włączenia do systemu obsługi podróżnych korzystających w przyszłości z drogi ekspresowej S7.