Konstrukcje inżynierskie

Firma CertusVia zaprojektowała dwa wiadukty o symbolach WD-01 i WD-02 będące częścią wschodniej obwodnicy Białej Podlaskiej. Projekt powstał na zlecenie Gminy Miejskiej w Białej Podlaskiej.

Na terenie Gminy Kampinos istnieje sześć wyeksploatowanych obiektów mostowych wymagających remontu lub przebudowy. Są to niewielkie konstrukcje służące przeprowadzeniu ruchu kołowego przez Kanał Olszowiecki.

Przedmiot niniejszego konkursu obejmował wykonanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej dla kładki pieszo – rowerowej zlokalizowanej w Poznaniu w południowej części Ostrowa Tumskiego wraz funkcjonalnym połączeniem z istniejącą lub/i planowaną infrastrukturą pieszo – rowerową oraz zagospodarowaniem terenu.

Konkurs polegał na wykonaniu koncepcji architektonicznej mostu pieszo–rowerowego łączącej brzegi Wisły na wysokości ulic Karowej i Okrzei.

Przedmiotem w/w usługi było wykonywanie projektów budowalnych, wykonawczych, przedmiarów, kosztorysów inwestorskich oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla poniższych obiektów inżynierskich:

Firma CertusVia wzięła udział w konkursie ogłoszonym przez Gminę Augustów. Konkurs obejmował opracowanie koncepcji projektowej kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Nettą.