Konstrukcje inżynierskie

Firma Certus Via zaprojektowała dwa wiadukty o symbolach WD-01 i WD-02 będące częścią wschodniej obwodnicy Białej Podlaskiej. Projekt powstał na zlecenie Gminy Miejskiej w Białej Podlaskiej.

Na terenie Gminy Kampinos istnieje sześć wyeksploatowanych obiektów mostowych wymagających remontu lub przebudowy. Są to niewielkie konstrukcje służące przeprowadzeniu ruchu kołowego przez Kanał Olszowiecki.

Tunel drogowy w Pruszkowie połączy ulice Błońską i Działkową, co przyczyni się do poprawy jakości komunikacji lokalnej w Pruszkowie. Na zlecenie firmy wykonawczej INTERCOR biuro projektów Certus Via sporządziło projekt zamienny wobec istniejącej dokumentacji.