Transport i infrastruktura

CertusVia jako wykonawca zrealizował opracowanie projektu drogowego odtworzenia nawierzchni, zgodnie z warunkami ZDM, po robotach związanych z budową kanalizacji sanitarnej w ul. Widocznej na odcinku ul. Klimontowska – ul. Wodzisławska w Warszawie na osiedlu Nowy Wawer.

Przedmiotem inwestycji była budowa ulicy Południowej w Warszawie w dzielnicy Wawer na odcinku:- od ul. Wojtyszki w kierunku ul. Borków (do istniejącej nawierzchni utwardzonej). W ramach budowy przewiduje się wybudowanie jezdni, ciągów pieszych, ciągów rowerowych oraz elementów infrastruktury oświetlenia, odwodnienia

Przedmiotem w/w dokumentacji projektowej było wykonanie projektów budowlanych, projektów wykonawczych, szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, karty informacyjnej przedsięwzięcia, pozwoleń wodno-prawnych.

Przedmiotem w/w dokumentacji projektowej było wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej, projektów budowlanych, projektów wykonawczych, szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz pozwoleń wodno-prawnych.

Przedmiotem w/w dokumentacji projektowej było wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej, projektów budowlanych, projektów wykonawczych, szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich oraz karty informacyjnej przedsiębiorstwa.

Przedmiotem w/w dokumentacji projektowej było wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej, projektów budowlanych, projektów wykonawczych, szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich oraz karty informacyjnej przedsiębiorstwa.

Firma CertusVia wykonała na zlecenie wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy przebudowy ulicy powstańców Śląskich (droga klasy G) na odcinku od ul. Górczewskiej do ul. Sterniczej o łącznej długości 1700 m.

Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie: koncepcji programowo-przestrzennej, projektów budowlanych, projektów wykonawczych, szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Pełnienie funkcji Weryfikatora dokumentacji projektowej wykonanej przez wykonawcę robót budowlanych w ramach inwestycji: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła „Nowe Marzy” (bez węzła) do węzła „Dworzysko” (z węzłem) o długości około 23,3 km”, w specjalnościach:

Pełnienie funkcji Nadzoru Autorskiego w ramach realizacji kontraktu „ Prace na linii kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki (linia nr 447)”

Projekt koncepcyjny pięciokondygnacyjnego garażu otwartego zlokalizowanego na terenie ograniczonym ulicami:

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno – budowlany dla inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Bartyckiej na odcinku od ulicy Czerniakowska do ulicy Gościniec wraz z przebudową ulicy Nadrzecznej na odcinku od ulicy Gościeniec do ulicy Bananowej.

Przedmiotem opracowania była koncepcja obsługi komunikacyjnej terenów należących do przedsiębiorstwa Kubara-Lamina S.A. w Piasecznie, zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie ulic Puławskiej i Okulickiego.

Zakres opracowania obejmował wykonanie Projektu Budowlanego i Wykonawczego na ul. Krupniczej w Dzielnicy Wawer w Warszawie w ramach inwestycji – budowy parkingu.

Przedmiotem inwestycji była budowa drogi wraz z miejscami parkingowymi zlokalizowanymi na przedłużeniu ul. Borowego pomiędzy ul. Drogomilską i ul. Powstańców Śląskich w Warszawie.

Przedmiotem w/w opracowania był projekt zjazdu do garażu podziemnego znajdującego się przy ul. Koprzywiańskiej w Warszawie.

Przedmiotem opracowania było umocnienie skarpy wykopu wzdłuż południowej strony toru nr 4 na odcinku od km 15+700 do km 16+146 zgodnie z kilometrażem linii kolejowej nr 447 oraz odtworzenie nawierzchni placu pomiędzy budynkiem dworca PKP Pruszków a torem nr 4 w związku z modernizacją linii kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki – prace przygotowawcze.
Projekt stanowi uzupełnienie do projektu podstawowego.

Przedmiotem opracowania był projekt zagospodarowania istniejącego placu pod wiaduktem przy ul. Cybernetyki, na potrzeby parkingu strzeżonego, płatnego.

Przedmiotem opracowania był projekt budowy chodnika w ulicy Wojtyszki w Warszawie w dzielnicy Wawer na odcinku od ul. Trakt Lubelski w kierunku ul. Południowej.

Przedmiotem opracowania był projekt remontu ulicy Króla Maciusia w Warszawie w dzielnicy Wawer.

Przedmiotem w/w opracowania był projekt zjazdu do garażu podziemnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, usytuowanego przy ul. Naukowej w Warszawie.

Przedmiotem w/w opracowania była dokumentacja projektowa w skład, której wchodziło: zaprojektowanie chodnika, zjazdów indywidualnych oraz projekt dobudowy nawierzchni jezdni.

Pełnienie funkcji Nadzoru Autorskiego w ramach realizacji kontraktu „ Prace na linii kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki (linia nr 447)”

Pełnienie funkcji Nadzoru Autorskiego w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa- Poznań – pozostałe roboty, odcinek Sochaczew- Swarzędz” :

Pełnienie funkcji Nadzoru autorskiego w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław – Poznań, Etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego – Czempiń”:

Przedmiotem w/w usługi było wykonywanie projektów budowalnych, wykonawczych, przedmiarów, kosztorysów inwestorskich oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla poniższych obiektów inżynierskich:

Przedmiotem w/w opracowania był projekt zjazdu na działkę nr 23/1, do garażu podziemnego.

Przedmiotem w/w opracowania był projekt zjazdu do garażu podziemnego oraz do pięciu miejsc postojowych na poziomie terenu.

Przedmiotem w/w inwestycji była przebudowa ulicy Szoferskiej w Warszawie w dzielnicy Wawer.

Przedmiotem w/w inwestycji było wykonanie dokumentacji projektowej remontu ulicy Tytoniowej w Warszawie w dzielnicy Wawer.

Przedmiotem w/w opracowania było wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy parkingów, chodnika i zjazdu przy ul. Przebudzenia Wiosny w ramach zadania pn. „Projekt budynku szkoły podstawowej „Eureka” wraz z infrastrukturą techniczną”.

Przedmiotem w/w opracowania była dokumentacja projektowa budowy placu manewrowego i miejsc postojowych przyległych do projektowanego budynku usługowego.

Przedmiotem w/w opracowania była dokumentacja projektowa budowy placu manewrowego i miejsc postojowych przyległych do projektowanego budynku usługowego.

Przedmiotem zamówienia jest optymalizacja oraz aktualizacja dokumentacji projektowej i rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku od ok. km 80+558 do ok. km 82+230.