„Całoroczne kompleksowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Gdańsku wraz ze wszystkimi elementami” z podziałem na 5 części zmówienia.

Nazwa projektu

 „Całoroczne kompleksowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Gdańsku wraz ze wszystkimi elementami” z podziałem na 5 części zmówienia.

Opis

Firma CertusVia świadczyła usługi doradztwa technicznego w zakresie infrastruktury drogowej dla projektu pn.:

„Całoroczne kompleksowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Gdańsku, z podziałem na 5 części zmówienia” Cześć nr 2 – „Całoroczne kompleksowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przex Rejon w Gdańsku”

Zamawiający

FBSerwis S.A. ul. Stawki 40, 00-180 Warszawa

Data rozpoczęcia projektu

styczeń 2017 r.