Obiekty mostowe na terenie gminy Kampinos

Nazwa projektu

Obiekty mostowe na terenie gminy Kampinos

Opis

Na terenie Gminy Kampinos istnieje sześć wyeksploatowanych obiektów mostowych wymagających remontu lub przebudowy. Są to niewielkie konstrukcje służące przeprowadzeniu ruchu kołowego przez Kanał Olszowiecki. Część z nich zlokalizowanych jest na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego. Firma CertusVia wykonała kompleksową dokumentację techniczną dotyczącą ww. obiektów.

Parametry mostów:

  • rozpiętości obliczeniowe nie przekraczają 10,0m
  • szerokości obiektów wynoszą ok. 8,2m

Zamawiający

Projekt powstał na zlecenie Wójta Gminy Kampinos.

Data rozpoczęcia i zakończenia

Początek prac projektowych: wrzesień 2016 r.

Zakończenie prac projektowych listopad 2017 r.

Wartość kontraktu

100000,00 zł brutto