Nadzór inwestorski nad przygotowaniem dokumentacji projektowej branży kolejowej dla zakładów przemysłowych Polimery Police S.A.

Nazwa projektu

Nadzór inwestorski nad przygotowaniem dokumentacji projektowej branży kolejowej dla zakładów przemysłowych Polimery Police S.A.

Opis

W ramach powyższego zadania firma CertusVia świadczy usługi doradcze, dotyczące najważniejszych kwestii technicznych związanych z projektem Polimery Police w następujących branżach:

– torowej,
– sieci trakcyjnej,
– sterowania ruchem kolejowym,
– konstrukcyjnej ( w tym mostowa),
– energetycznej,
– teletechnicznej,
– wodnej i kanalizacyjnej,
– ochrony środowiska,
– gospodarki zielenią.
Usługi, o których mowa, to m. in.: opiniowanie ofert technicznych, wraz z ich końcową oceną, wsparcie Zamawiającego w pracach nad przygotowywaniem finalnej wersji Umowy EPC w części technicznej, przygotowywanie propozycji odpowiedzi na wskazane tematy, opiniowanie dokumentacji technicznej opracowanej przez wykonawcę Umowy EPC – w szczególności weryfikacja pod kątem wymagań umowy EPC, koniecznych licencji, aktualnych norm i standardów technicznych oraz wymagań prawa polskiego, proponowanie i ocena rozwiązań technicznych i optymalizacyjnych, wykonanie na zlecenie Zamawiającego uzupełniających opracowań technicznych wraz z nadzorem autorskim oraz tworzenie opinii technicznych, analiz i raportów.

Zamawiający

KTI Poland S.A.

Data rozpoczęcia 

05.2019 r.