Obliczenia sił na fundamenty dla obiektów mostowych projektowanych w ramach zadania pn.: „Budowa drogi ekspresowej S-5 Poznań – Wrocław na odcinku Korzeńsko (bez węzła) – węzeł Widawa Wrocław”.

Nazwa projektu

Obliczenia sił na fundamenty dla obiektów mostowych projektowanych w ramach zadania pn.: „Budowa drogi ekspresowej S-5 Poznań – Wrocław na odcinku Korzeńsko (bez węzła) – węzeł Widawa Wrocław”.

Opis

Celem opracowania było porównanie sił na fundamenty obiektów mostowych projektowanych w ramach w/w zadania. Siły na fundamenty zostały wyznaczone na różnym etapie przygotowania inwestycji do realizacji.

Siły te dla określonej podpory różniły się między sobą w zależności od etapu, na którym zostały wyznaczone.

Zamawiający

Soletanche Polska sp. z o.o.

Inwestor
GDDKiA Oddział we Wrocławiu

Data rozpoczęcia 

08.2015 r.