Opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji niezbędnych dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. ul. Czerniakowska – ul. Gościniec”.

Nazwa projektu

Opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji niezbędnych dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. ul. Czerniakowska – ul. Gościniec”.

Opis

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno – budowlany dla inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Bartyckiej na odcinku od ulicy Czerniakowska do ulicy Gościniec wraz z przebudową ulicy Nadrzecznej na odcinku od ulicy Gościeniec do ulicy Bananowej.

Dodatkowo w ramach realizacji zadania Zamawiający zlecił pełnienie nadzoru autorskiego w czasie trwania robót budowlanych realizowanych na podstawie w/w dokumentacji projektowej.

Zamawiający

Miasto Stołeczne Warszawa reprezentowane przez Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Data rozpoczęcia 

18.06.2018 r.