Parking strzeżony przy ul. Cybernetyki

(pod istniejącym wiaduktem).

Nazwa projektu

Parking strzeżony przy ul. Cybernetyki (pod istniejącym wiaduktem).

Opis

Przedmiotem opracowania był projekt zagospodarowania istniejącego placu pod wiaduktem przy ul. Cybernetyki, na potrzeby parkingu strzeżonego, płatnego.

Zakres opracowania obejmował wykonanie zjazdu i wyjazdu, rogatek, ogrodzenia, oznakowania. Celem opracowania było zwiększenie możliwości parkingowych obszaru przy ul. Cybernetyki.

Zamawiający

JW. Rental Cars

Data rozpoczęcia 

01.2017 r.