Weryfikacja dokumentacji projektowej w ramach inwestycji „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła „Nowe Marzy” (bez węzła) do węzła „Dworzysko” (z węzłem) o długości około 23,3 km”.

Nazwa projektu

Weryfikacja dokumentacji projektowej w ramach inwestycji  „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła „Nowe Marzy” (bez węzła) do węzła „Dworzysko” (z węzłem) o długości około 23,3 km”

Opis

Pełnienie funkcji Weryfikatora dokumentacji projektowej wykonanej przez wykonawcę robót budowlanych w ramach inwestycji: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła „Nowe Marzy” (bez węzła) do węzła „Dworzysko” (z węzłem) o długości około 23,3 km”, w specjalnościach:

  • inżynieryjnej drogowej
  • inżynieryjnej mostowej
  • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych
  • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
  • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Weryfikacja obejmowała projekty budowlane i wykonawcze, a także inne dokumenty wykonawcy robót budowlanych – specyfikacje, przedmiary robót.

Zamawiający

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Bydgoszczy

Data rozpoczęcia 

11.2015 rok