Projekt budowy fabryki proszków mlecznych Mlekovita 3 z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną.

Nazwa projektu

Projekt budowy fabryki proszków mlecznych Mlekovita 3 z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną.

Opis

Przedmiotem opracowania był projekt dróg związanych z obsługą komunikacyjną projektowanego zakładu z branży przetwórstwa rolno – spożywczego w Wysokim Mazowieckim.

Zakres opracowania niniejszej dokumentacji obejmował projekt architektoniczno – budowlany dróg związanych z działalnością w/w zakładu. Zaprojektowano drogi wokół zakładu obsługujące dostawy i odbiór towarów oraz parkingi dla samochodów osobowych i ciężarowych. Projekt obejmował również dwa połączenia z ul. Ludową.

Zamawiający

SM Mlekovita

Data rozpoczęcia 

09.2015 r.