Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 79 od km 80+558 do km 82+230 na odcinku przejście przez m. Kozienice.

Nazwa projektu

Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 79 od km 80+558 do km 82+230 na odcinku przejście przez m. Kozienice.

Opis

Przedmiotem zamówienia jest optymalizacja oraz aktualizacja dokumentacji projektowej i rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku od ok. km 80+558 do ok. km 82+230.

Powyższy odcinek stanowi fragment drogi przechodzącej przez miejscowości Kozienice i Aleksandrówka oraz zlokalizowany jest na terenie województwa mazowieckiego, w powiecie kozienickim, na terenie miasta Kozienice i gminy Kozienice.

Zamawiający

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie

Data rozpoczęcia 

09.2019 r.