Projekt przebudowy ul. Szoferskiej na terenie Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy.

Nazwa projektu

Projekt przebudowy ul. Szoferskiej na terenie Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy.

Opis

Przedmiotem w/w inwestycji była przebudowa ulicy Szoferskiej w Warszawie w dzielnicy Wawer.

Początek opracowania jest zlokalizowany na ul. Krawieckiej, natomiast koniec opracowania jest zlokalizowany na skrzyżowaniu z ul. Odrodzenia. Projektowana ulica to droga publiczna klasy D, przechodzącą przez obszar zabudowy jednorodzinnej. Stanowiła dojazd do pobliskich nieruchomości. Ulica Szoferska posiadła nawierzchnię gruntową, nieulepszoną. Zakres remontu ulicy Szoferskiej obejmował łącznie odcinek o długości około 285 mb.

Zamawiający

Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Wawer

Data rozpoczęcia 

09.2017 r.