Nadzór Autorski w ramach projektu: „Prace na linii kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki (linia nr 447)”

Nazwa projektu

Projekt rozmieszczenia elementów małej architektury na przystankach osobowych w ramach zadania pn.: „Modernizacja Linii Kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki”.

Opis

Przedmiotowe projekty zasięgiem obejmowały następujące przystanki osobowe: Warszawa Włochy, Warszawa Ursus, Piastów, Pruszków, Parzniew, Brwinów, Milanówek. W zakres prac projektowych wchodziły m.in. następujące zadania:

– rozmieszczenie urządzeń elektronicznej informacji pasażerów
– wyznaczenie tras elementów poziomego oznakowania dla niewidomych i niedowidzących
– wykonanie analizy kolizyjności rozmieszczenia ławek dla pasażerów

Zamawiający

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Data rozpoczęcia 

06.2018 r.