Przebudowa ul. Powstańców Śląskich na odcinku

od ul. Górczewskiej do ul. Sterniczej.

Nazwa projektu

Przebudowa ul. Powstańców Śląskich na odcinku od ul. Górczewskiej do ul. Sterniczej.

Opis

Firma CertusVia wykonała na zlecenie wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy przebudowy ulicy Powstańców Śląskich (droga klasy G)  na odcinku od ul. Górczewskiej do ul. Sterniczej o łącznej długości 1700 m.

W ramach zlecenia zostały wykonane m. in. następujące elementy:

– projekt przebudowy czterech skrzyżowań z sygnalizacją świetlną,

– projekt budowy dwukierunkowej ścieżki rowerowej,

– projekt przebudowy ciągów pieszych,

– projekt gospodarki zielenią,

– projekt odwodnienia projektowanych ciągów,

– projekt usunięcia kolizji.

Dodatkowo w ramach przebudowy wykonana została ekspertyza oraz wzmocnienie 300 metrowego kanału ciepłowniczego.

Zamawiający

Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk

Data rozpoczęcia 

08.05.2015 rok