Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Widocznej na odcinku ul. Klimontowska – ul. Wodzisławska w Warszawie na osiedlu Nowy Wawer.

Nazwa projektu

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Widocznej na odcinku ul. Klimontowska – ul. Wodzisławska  w Warszawie na osiedlu Nowy Wawer.

Opis

CertusVia  jako wykonawca zrealizował opracowanie projektu drogowego odtworzenia nawierzchni, zgodnie z warunkami  ZDM, po robotach związanych z budową kanalizacji sanitarnej w ul. Widocznej na odcinku ul. Klimontowska – ul. Wodzisławska w Warszawie na osiedlu Nowy Wawer. W zakres opracowywanego projektu wchodziły Projekt Budowlany i Wykonawczy następujących branż:

  1. drogowej
  2. projekt odwodnienia
  3. projekt przebudowy sieci teletechnicznej projekt zieleni

Zamawiający

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna

Data rozpoczęcia 

16.06.2015 rok