Projekt ulicy Południowej od ulicy Wojtyszki do ul. Borków.

Nazwa projektu

Projekt ulicy Południowej od ulicy Wojtyszki do ul. Borków.

Opis

Przedmiotem inwestycji była budowa  ulicy Południowej w Warszawie w dzielnicy Wawer na odcinku:- od ul. Wojtyszki w kierunku ul. Borków (do istniejącej nawierzchni utwardzonej). W ramach budowy przewiduje się wybudowanie jezdni, ciągów pieszych, ciągów rowerowych oraz elementów infrastruktury oświetlenia, odwodnienia.

Opracowanie projektowe zawierało wykonanie:

  • projektu budowlanego i wykonawczego budowy ulicy Południowej;
  • projektu budowlanego i wykonawczego branży elektrycznej;
  • projektu zieleni;
  • materiałów przetargowych ( kosztorysy i specyfikacje) .

Zamawiający

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Urząd Dzielnicy Wawer
Ul. Żegańska 1
04-713 Warszawa

Data rozpoczęcia i zakończenia

02.2014 – 12.2014