Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy parkingów, chodnika i zjazdu przy ul. Przebudzenia Wiosny wraz z jej przebudową.

Nazwa projektu

Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy parkingów, chodnika i zjazdu przy ul. Przebudzenia Wiosny wraz z jej przebudową.

Opis

Przedmiotem w/w opracowania było wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy parkingów, chodnika i zjazdu przy ul. Przebudzenia Wiosny w ramach zadania pn. „Projekt budynku szkoły podstawowej „Eureka” wraz z infrastrukturą techniczną”.

Przedmiotem w/w opracowania było wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy parkingów, chodnika i zjazdu przy ul. Przebudzenia Wiosny w ramach zadania pn. „Projekt budynku szkoły podstawowej „Eureka” wraz z infrastrukturą techniczną”.

Zamawiający

Staruń Wanik Architekci

Data rozpoczęcia 

07.2017 r.