Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej

na budowę chodnika w ul. Wacława Wojtyszki.

Nazwa projektu

Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę chodnika w ul. Wacława Wojtyszki.

Opis

Przedmiotem opracowania był projekt budowy chodnika w ulicy Wojtyszki w Warszawie w dzielnicy Wawer na odcinku od ul. Trakt Lubelski w kierunku ul. Południowej.

Inwestycja jest zlokalizowana na obszarze o zabudowie domów jednorodzinnych wzdłuż istniejącej ul. Wojtyszki w Dzielnicy Wawer.

Zamawiający

Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnica Wawer

Data rozpoczęcia 

03.2017 r.