Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

na remont ul. Króla Maciusia i wjazdu od ul. Korkowej.

Nazwa projektu

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont ul. Króla Maciusia i wjazdu od ul. Korkowej.

Opis

Przedmiotem opracowania był projekt remontu ulicy Króla Maciusia w Warszawie w dzielnicy Wawer. 

Początek opracowania jest zlokalizowany na wysokości nieruchomości przy ul. Korkowej 118, natomiast koniec opracowania jest zlokalizowany na terenie pobliskiego osiedla mieszkaniowego. W ramach opracowania należało zaprojektować nowy system odwodnienia. Projekt przewidywał również wykonanie nowych miejsc parkingowych przeznaczonych dla okolicznych mieszkańców.

Zamawiający

Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnica Wawer

Data rozpoczęcia 

03.2017 r.