Wykonanie opinii technicznej dotyczącej przesłanek roszczenia w zakresie odwodnienia południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca – Odcinek „A” od węzła „Lotnisko” (bez węzła) do węzła „Lesznowola” (z węzłem) – długość odcinka 6,6 km.”

Nazwa projektu

Wykonanie opinii technicznej dotyczącej przesłanek roszczenia w zakresie odwodnienia południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca – Odcinek „A” od węzła „Lotnisko” (bez węzła) do węzła „Lesznowola” (z węzłem) – długość odcinka 6,6 km.”

Opis

Przedmiotem powyższej opinii była kwestia roszczenia Wykonawcy w zakresie przedłużenia czasu oraz dodatkowych kosztów wykonania zadania umownego z tytułu wykonania drogi ekspresowej S7.

 

Zamawiający

Rubau Polska sp. z o.o.

Data rozpoczęcia 

04.2019 r.