Wykonanie opracowań z zakresu prawa wodnego oraz ochrony środowiska dla przepustów kolejowych „Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa- Poznań – pozostałe roboty, odcinek Sochaczew- Swarzędz”.

Nazwa projektu

Wykonanie opracowań z zakresu prawa wodnego oraz ochrony środowiska dla przepustów kolejowych „Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa- Poznań – pozostałe roboty, odcinek Sochaczew- Swarzędz”.

Opis

Przedmiotowe zamówienie dotyczyło wykonania operatów wodnoprawnych dla dziewięciu przepustów zlokalizowanych wzdłuż linii kolejowej E20 na terenie dwóch województw: łódzkiego i wielkopolskiego.

Opracowania były wymagane z powodu konieczności zmiany technologii wykonania przepustów.
W przypadku dwóch przepustów, które pełniły rolę przejść dla zwierząt konieczna była zmiana wydanej wcześniej decyzji środowiskowej.

Inwestor

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Data rozpoczęcia 

12.2018 r.