Wykonanie projektu budowlanego zawierającego elementy projektu wykonawczego na przebudowę ul. Sidorskiej w Białej Podlaskiej na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Włoskiej.

Nazwa projektu

Wykonanie projektu budowlanego zawierającego elementy projektu wykonawczego na przebudowę ul. Sidorskiej w Białej Podlaskiej na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Włoskiej.

Opis

Przedmiotem w/w dokumentacji projektowej było wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej, projektów budowlanych, projektów wykonawczych, szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich oraz karty informacyjnej przedsiębiorstwa.

 

Zamawiający

Gmina Miejska Biała Podlaska

Data rozpoczęcia i zakończenia

20.07.2017 r.