Zarządzenie Kontraktem pn.: „Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S-7 na odcinku Radom (Jedlińsk) – Jędrzejów, pododcinek: obwodnica Radomia w ciągu drogi krajowej nr 7 na parametrach trasy ekspresowej”, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót.

Nazwa projektu

Zarządzenie Kontraktem pn.: „Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S-7 na odcinku Radom (Jedlińsk) – Jędrzejów, pododcinek: obwodnica Radomia w ciągu drogi krajowej nr 7 na parametrach trasy ekspresowej”, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót.

Opis

Zakres prac obejmował kontynuację projektowania – optymalizację – oraz wykonanie obwodnicy Radomia na parametrach drogi ekspresowej o długości całkowitej 24,65 km wraz z budową obiektów inżynierskich oraz 4 węzłów: Radom Północ, Radom Zachód, Wolanów i Radom Południe. Droga będzie omijała Radom od strony zachodniej i bezpośrednio połączy odcinek S7 Białobrzegi – Jedlińsk z odcinkiem Obwodnica Radomia – granica województwa mazowieckiego.

Do obowiązków Konsultanta należało:
– Zarządzanie, koordynacja, pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją budowy, wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
– Weryfikacja dokumentacji projektowej, jej kompletności, wzajemnej zgodności,
– Wypełnianie obowiązków sprawozdawczych wynikających z procedur UE i współpracę w tym zakresie ze służbami GDDKiA,
– Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu,
– Udział w przeglądach budowy w okresie rękojmi.

Zamawiający

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział Kielce

Data rozpoczęcia 

30.04.2014 r.