Budowa, przebudowa i utrzymanie dróg wojewódzkich rejonu Włocławek w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Nazwa projektu

Budowa, przebudowa i utrzymanie dróg wojewódzkich rejonu Włocławek w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Opis

Firma CertusVia realizuje w ramach Konsorcjum w/w zadanie, którego przedmiotem jest zapewnienie doradztwa (prawnego, ekonomiczno-finansowego oraz technicznego) dla strony publicznej w zakresie przygotowania projektu partnerstwa publiczno-prywatnego oraz przeprowadzenie – na podstawie zebranych w trakcie świadczenia doradztwa doświadczeń – specjalistycznych warsztatów dla podmiotów publicznych, potencjalnych promotorów projektów PPP.

Zamówienie jest realizowane w odniesieniu do projektu „Budowa, przebudowa i utrzymanie dróg wojewódzkich rejonu Włocławek w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego”.
Zakres, jaki opracowuje firma CertusVia, obejmuje zadania ekspertów ds. technicznych w zakresie branży drogowej oraz mostowej. 

Zamawiający

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Data rozpoczęcia 

01.2019 r.