Transport kolejowy

Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie: koncepcji programowo-przestrzennej, projektów budowlanych, projektów wykonawczych, szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Pełnienie funkcji Nadzoru Autorskiego w ramach realizacji kontraktu „ Prace na linii kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki (linia nr 447)”

Pełnienie funkcji Nadzoru Autorskiego w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa- Poznań – pozostałe roboty, odcinek Sochaczew- Swarzędz” :

Pełnienie funkcji Nadzoru autorskiego w ramach projektu  „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław – Poznań, Etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego – Czempiń”:

Przedmiotem w/w usługi było wykonywanie projektów budowalnych, wykonawczych, przedmiarów, kosztorysów inwestorskich oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla poniższych obiektów inżynierskich:

Przedmiotem opracowania było umocnienie skarpy wykopu wzdłuż południowej strony toru nr 4 na odcinku od km 15+700 do km 16+146 zgodnie z kilometrażem linii kolejowej nr 447 oraz odtworzenie nawierzchni placu pomiędzy budynkiem dworca PKP Pruszków a torem nr 4 w związku z modernizacją linii kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki – prace przygotowawcze.
Projekt stanowi uzupełnienie do projektu podstawowego.

Przedmiotem w/w opracowania jest sporządzenie dokumentacji projektowych na przebudowę mostu kolejowego w km 37,365 linii kolejowej nr 140 Katowice Ligota Nędza w ramach projektu inwestycyjnego pn.: „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej. Opracowanie obejmuje m. in.:

Przedmiotem w/w opracowania jest wykonanie „Dokumentacji projektowej na budowę skrzyżowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejściem drogi pod linią kolejową w km 41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa-Kunowice, w ciągu drogi powiatowej nr 3837W w Teresinie” w zakresie inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego w ramach III Etapu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowej z drogami”.

Przedmiotem zamówienia jest optymalizacja oraz aktualizacja dokumentacji projektowej i rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku od ok. km 80+558 do ok. km 82+230.