Przemysł

Celem w/w opracowania była ocena stanu technicznego konstrukcji podziemnej komory J-10 i dochodzącego do niej podziemnego kanału ciepłowniczego biegnącego przy budynku Powstańców Śląskich nr 45 w celu określenia możliwości lokalizacji na nim parkingu dla samochodów osobowych.

Przedmiotem opracowania była koncepcja obsługi komunikacyjnej terenów należących do przedsiębiorstwa Kubara-Lamina S.A. w Piasecznie, zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie ulic Puławskiej i Okulickiego.

W ramach powyższego zadania firma CertusVia świadczy usługi doradcze, dotyczące najważniejszych kwestii technicznych związanych z projektem Polimery Police w następujących branżach:

Przedmiotem opracowania był projekt dróg związanych z obsługą komunikacyjną projektowanego zakładu z branży przetwórstwa rolno – spożywczego w Wysokim Mazowieckim.