Energetyka

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej rozwiązania ponad 100 kolizji kabla energetycznego wykonanego w ramach projektu modernizacji układów zasilania (MUZa). Dokumentacja projektowa obejmowała przebudowę kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kolidujących z kablem „Muza”. W ramach projektu wykonano również dokumentację zamienną odwodnienia torów w miejscach kolizji z kablem „Muza”.