Projekt technologiczny elewacji z prefabrykatów betonowych dla inwestycji pn. „Budynek biurowo – usługowy z garażem podziemnym przy ul. Postępu 4 w Warszawie”.

Nazwa projektu

Projekt technologiczny elewacji z prefabrykatów betonowych dla inwestycji pn. „Budynek biurowo – usługowy z garażem podziemnym przy ul. Postępu 4 w Warszawie”

Opis

Projekt technologiczny elewacji z prefabrykatów ze zbrojonego betonu architektonicznego dla dwóch budynków kompleksu biurowo-usługowego P4 na warszawskim Służewcu. Zakres prac obejmował:

  • rysunki zestawieniowe z pokazaniem elementów prefabrykowanych na elewacji oraz rzutach i przekrojach konstrukcyjnych;
  • obliczenia wytrzymałościowych prefabrykatów;
  • rysunki zbrojeniowe;
  • dokumentację opisową;
  • nadzór autorski;
  • dokumentację powykonawczą.

Zamawiający

Klinika Betonu Sp. z o.o. Sp. k.

Data rozpoczęcia

05.2016 rok