Ekspertyza stanu technicznego kładki dla pieszych nad torami zlokalizowanej w rejonie ulicy Przejazd i ulicy Czubińskiej.

Nazwa projektu

Ekspertyza stanu technicznego kładki dla pieszych nad torami zlokalizowanej w rejonie ulicy Przejazd i ulicy Czubińskiej.

Opis

Przedmiotem powyższego opracowania była ekspertyza stanu technicznego kładki dla pieszych nad torami zlokalizowanej w rejonie ulicy Przejazd i ulicy Czubińskiej.

 

Zakres ekspertyzy obejmował m.in.:
– opracowanie inwentaryzacji geometrycznej i fotograficznej,
– opracowanie inwentaryzacji uszkodzeń,
– wykonanie oceny stanu technicznego wraz z zaleceniami wykonania robót remontowych.
Z powodu braku dokumentacji technicznej kładki oraz ze względu na umiejscowienie obiektu nad linią kolejową nr 1 oraz 447 utrudniającą dostęp do obiektu w celach pomiarowych, został wykonany skaning laserowy obiektu oraz pomiary geodezyjne, a podstawie których opracowano rysunki ogólne kładki.

Zamawiający

Gmina Milanówek

Data rozpoczęcia 

10.2018 r.