Kompleksowe doradztwo techniczne przy projekcie pn.: „Przebudowa i utrzymanie dróg wojewódzkich w Województwie Dolnośląskim w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.”

Nazwa projektu

Kompleksowe doradztwo techniczne przy projekcie pn.: „Przebudowa i utrzymanie dróg wojewódzkich w Województwie Dolnośląskim w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.”

Opis

Przedmiotem powyższego zamówienia było świadczenie kompleksowego doradztwa dla strony publicznej przy przygotowaniu i realizacji projektu partnerstwa publiczno-prywatnego z samorządowego sektora drogowego, obejmującego doradztwo prawne, ekonomiczno-finansowe oraz techniczne na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w celu wyboru partnera prywatnego dla realizacji projektu pn. „Program przebudowy i utrzymania dróg wojewódzkich realizowany w formule PPP.”

Zadaniem Doradcy Technicznego w ramach analiz było:
– ocena techniczna stanu 315 km dróg PPP na podstawie: Książek Dróg, protokołów przeglądu, wyników badań odwiertów i ugięć, wizji lokalnej itp.;
– ocena stanu 45 obiektów mostowych i 20 przepustów;
– ocena stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
– opracowanie Letnich i Zimowych Standardów Utrzymania dróg PPP;
– przygotowanie prognoz ruchu na drogach na lata: 2015, 2020, 2025, 2030, 2035;
– opracowanie klasyfikacji i podziału poszczególnych odcinków Dróg PPP w kontekście konieczności przeprowadzenia procedury oddziaływania na środowisko oraz ryzyka, które mogły być z tym związane;
– przygotowanie szacunkowego harmonogramu Przebudów i Utrzymania Dróg PPP w okresie Umowy o PPP.
Analiza dotyczyła około 300 kilometrów dróg wojewódzkich.

Zamawiający

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Data rozpoczęcia 

05.2014 r.