Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji projektowej kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Nettą oraz kładek pieszo-rowerowych nad wejściami do trzech istniejących przystani wodnych na północno-wschodnim brzegu rzeki Netty w Augustowie.

Nazwa projektu

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji projektowej kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Nettą oraz kładek pieszo-rowerowych nad wejściami do trzech istniejących przystani wodnych na północno-wschodnim brzegu rzeki Netty w Augustowie.

Opis

Firma CertusVia wzięła udział w konkursie ogłoszonym przez Gminę Augustów. Konkurs obejmował opracowanie koncepcji projektowej kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Nettą. 

Zaproponowana przez nas koncepcja, to obiekt mostowy dwuprzęsłowy o konstrukcji stalowej w układzie statycznym tensegrity. Konstrukcję nośną kładki stanowił pomost stalowy ortotropowy, który w środkowej części zbudowany był jako skrzynkowy, natomiast po bokach otwarty. Kładka z od strony zachodniej połączona została z terenem rampą podpartą na podporach okrągłych stalowych, pochylonych w różnych kierunkach, sztywno zamocowanych do pomostu i fundamentów. Wizualizacje doskonale oddają charakter i założenia projektu.

Zamawiający

Gmina Miasto Augustów

Data rozpoczęcia 

06.2016 r.