Wschodnia obwodnica Białej Podlaskiej (obiekty mostowe)

Nazwa projektu

Wschodnia obwodnica Białej Podlaskiej (obiekty mostowe).

Opis

Firma Certus Via zaprojektowała dwa wiadukty o symbolach WD-01 i WD-02 będące częścią wschodniej obwodnicy Białej Podlaskiej. Projekt powstał na zlecenie Gminy Miejskiej w Białej Podlaskiej.

WD-01 – wiadukt drogowy nad linią kolejową nr 2, to obiekt zespolony stalowo-żelbetowy charakteryzujący się lekką konstrukcją pomostu. Dźwigary główne stanowią dwa tandemy blachownic stalowych. Wiadukt oparty jest na masywnych podporach skrajnych – przyczółkach żelbetowych oraz słupowych podporach pośrednich. Wzniesienie go umożliwi bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu pieszego i kołowego nad torami kolejowymi.

Parametry obiektu:

  • rozpiętość całkowita: 124,0m
  • rozpiętość w osiach podpór: 122,5m
  • szerokość całkowita obiektu: 13,9m
  • ilość przęseł: 3
  • rozpiętość przęsła głównego: 52,5m

WD-02 – wiadukt drogowy nad ulicą Sidorską, to obiekt żelbetowy o typowej konstrukcji ramownicowej z ryglem górnym żelbetowym. Wiadukt wpisany jest w nasyp drogowy, służący do bezkolizyjnego przeprowadzenia ruchu pieszego i kołowego nad ulicą Sidorską w Białej Podlaskiej.

Parametry obiektu:

  • rozpiętość całkowita: 14,0m
  • rozpiętość w osiach podpór: 13,5m
  • szerokość całkowita obiektu: 14,7m

Zamawiający

Prezydent Miasta Biała Podlaska

Data rozpoczęcia 

01.2017 rok