Nadzór inwestorski w ramach zadania pn. „Zarządzanie Kontraktem na projekt i budowę autostrady A1 Stryków – węzeł „Tuszyn” na odcinku od km 295+850 (od węzła „Stryków I” bez węzła) do km 335+937,65 w tym pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót”.

Nazwa projektu

Nadzór inwestorski w ramach zadania pn. „Zarządzanie Kontraktem na projekt i budowę autostrady A1 Stryków – węzeł „Tuszyn” na odcinku od km 295+850 (od węzła „Stryków I” bez węzła) do km 335+937,65 w tym pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót”.

Opis

Usługi obejmowały zarządzanie Kontraktami:

– Projekt i budowa autostrady A1 Stryków-węzeł „Tuszyn” od km 295+850 (od węzła „Stryków I” bez węzła) do km 335+937,65;
– Kontynuacja projektu i budowy autostrady A1 Stryków – węzeł „Tuszyn” na odcinku od km 295+850 do km 335+937,65 – Zadanie I odcinek od km 295+850 (od węzła „Stryków I” bez węzła) do km 310+000;
– Kontynuacja projektu i budowy autostrady A1 Stryków – węzeł „Tuszyn” na odcinku od km 335+937,65 – Zadanie II odcinek od km 310+000 do km 320+010;
– Kontynuacja projektu i budowy autostrady A-1 Stryków – węzeł „Tuszyn” na odcinku od km 295+850 do km 337+937,65 – Zadanie III odcinek od km 320+010do km 335+937,65 (bez węzła od km 295+850 do km 324+950).

Usługi realizowane przez firmę CertusVia Sp. z o.o. obejmowały m.in. branżę drogową, mostową, sanitarną, gazową, melioracyjną, energetyczną i teletechniczną.

Zamawiający

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Data rozpoczęcia 

03.2014 r.