Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę mostu kolejowego w km 37,365 linii kolejowej nr 140 Katowice Ligota – Nędza oraz na przebudowę wiaduktu kolejowego w km 8,862 linii kolejowej nr 140 Katowice Ligota – Nędza w ramach projektu inwestycyjnego pn.: „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej”.

Nazwa projektu

Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę mostu kolejowego w km 37,365 linii kolejowej nr 140 Katowice Ligota – Nędza oraz na przebudowę wiaduktu kolejowego w km 8,862 linii kolejowej nr 140 Katowice Ligota – Nędza w ramach projektu inwestycyjnego pn.: „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej”.

Opis

Przedmiotem w/w opracowania jest sporządzenie dokumentacji projektowych na przebudowę mostu kolejowego w km 37,365 linii kolejowej nr 140 Katowice Ligota Nędza w ramach projektu inwestycyjnego pn.: „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej”. Opracowanie obejmuje m. in.:

– opracowanie projektów koncepcyjnych, projektów budowlanych wraz z kompletem uzgodnień
– złożenie wniosku o pozwolenie na budowę
– opracowanie projektów wykonawczych
– opracowanie dokumentacji przetargowej na wybór Wykonawcy robót budowlanych
– Uzyskanie Certyfikatów pośrednich WE

Zamawiający

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Data rozpoczęcia 

05.2019 r.