Weryfikacja dokumentacji projektowej w ramach inwestycji „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin – Kurów na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) – granica województwa mazowieckiego i lubelskiego”

Nazwa projektu

Weryfikacja dokumentacji projektowej w ramach inwestycji „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin – Kurów na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) – granica województwa mazowieckiego i lubelskiego”.

Opis

Firma CertusVia pełniła funkcję weryfikatora dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin – Kurów na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) – granica województwa mazowieckiego i lubelskiego z podziałem na dwie części:

  • Część/Kontrakt 1 odcinek Garwolin (koniec obwodnicy) – Gończyce (koniec  obwodnicy) od ok. km 49+973 do km 62+200 długości ok 12,227 km,
  • Część/Kontrakt 2 odcinek Gończyce (koniec obwodnicy) – granica województwa mazowieckiego i lubelskiego od ok. km 62+200 do ok. km 75+212 długości ok. 13,012 km”

Droga ekspresowa S17 Warszawa – Hrebenne (granica z Ukrainą) w ciągu trasy europejskiej E372 ma na celu połączyć aglomerację warszawską z Lubelszczyzną oraz poprowadzić ruch dalej w kierunku Lwowa. Na odcinku pomiędzy Kurowem a Piaskami, wspólnie z drogą ekspresową S12, będzie tworzyć główną oś transportową w województwie lubelskim.

Weryfikacja obejmowała następujące  branże:

  • drogową
  • mostową
  • konstrukcyjno-budowlaną
  • melioracyjną
  • sieci, instalacje i urządzenia telekomunikacyjne
  • sieci, instalacje i urządzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne
  • sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne

Zamawiający

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Lublinie

Data rozpoczęcia 

22.09.2015 rok