Projekt budowlany budowy budynku Zakładu Przetwórstwa Mięsnego z infrastrukturą techniczną oraz przebudowy budynku socjalno-biurowego.

Nazwa projektu

Projekt budowlany budowy budynku Zakładu Przetwórstwa Mięsnego z infrastrukturą techniczną oraz przebudowy budynku socjalno-biurowego.

Opis

Zakres opracowania w/w inwestycji w części drogowej obejmował:

– okolice dróg przy istniejącym magazynie gazów technicznych i istniejącym magazynie materiałów łatwopalnych,
– okolice dróg przy budynku myjni i magazynów z estakadą,
– okolice warsztatu zakładowego z palarnią,
– okolice budynku socjalnego i budynku transportu,
– parking we wschodniej stronie inwestycji.

Przebudowa obsługi komunikacyjnej projektowanego budynku produkcyjnego, projektowanego budynku technicznego oraz istniejących obiektów przemysłowych obejmowała:
– Rozbudowę dróg dojazdowych przy północnej części projektowanego budynku produkcyjnego (przy istniejącym magazynie gazów technicznych i istniejącym magazynie materiałów łatwopalnych)
– Rozbudowę dróg dojazdowych przy południowej części projektowanego budynku produkcyjnego (w okolicy istniejącego budynku myjni i magazynów z estakadą)
– Budowę drogi dojazdowej do istniejącej studni
– Utwardzenie nawierzchni po północnej stronie projektowanego budynku produkcyjnego
– Likwidację miejsc postojowych istniejącego parkingu znajdującego się po wschodniej stronie projektowanego budynku produkcyjnego

Zamawiający

Indykpol Spółka Akcyjna w Olsztynie

Data rozpoczęcia 

08.2016 r.