Projekt koncepcyjny obsługi komunikacyjnej terenów należących do przedsiębiorstwa Kubara-Lamina S.A. w Piasecznie.

Nazwa projektu

Projekt koncepcyjny obsługi komunikacyjnej terenów należących do przedsiębiorstwa Kubara-Lamina S.A. w Piasecznie.

Opis

Przedmiotem opracowania była koncepcja obsługi komunikacyjnej terenów należących do przedsiębiorstwa Kubara-Lamina S.A. w Piasecznie, zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie ulic Puławskiej i Okulickiego.

W zakres opracowanej dokumentacji wchodziły następujące branże:
– drogowa
– teletechniczna
– geodezyjna
– elektryczna

Zamawiający

Kubara– Lamina S.A.

Data rozpoczęcia 

08.03.2014 r.