Projekt zjazdu do miejsc postojowych w poziomie terenu i do garażu podziemnego przy ul. Malowniczej w Warszawie.

Nazwa projektu

Projekt zjazdu do miejsc postojowych w poziomie terenu i do garażu podziemnego przy ul. Malowniczej w Warszawie.

Opis

Przedmiotem w/w opracowania był projekt zjazdu do garażu podziemnego oraz do pięciu miejsc postojowych na poziomie terenu.

Inwestycja znajdowała się na terenie zabudowanym przy skrzyżowaniu ulic Muszkieterów i ulicy Malowniczej w Warszawie. Na w/w działkach znajdował się budynek jednorodzinny oraz budynki gospodarcze.

Zamawiający

Structur Concept Sp. z o.o. N Sp. Komandytowa

Data rozpoczęcia 

09.2017 r.