Przebudowa zadaszenia wyjścia na peron 1 przejścia podziemnego w km. 26+080 w ramach zadania pn.: „Modernizacja Linii Kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki” 4. Szlak Pruszków – Grodzisk Mazowiecki od km 18,011 do km 30,989.

Nazwa projektu

Przebudowa zadaszenia wyjścia na peron 1 przejścia podziemnego w km. 26+080 w ramach zadania pn.: „Modernizacja Linii Kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki” 4. Szlak Pruszków – Grodzisk Mazowiecki od km 18,011 do km 30,989.

Opis

Przedmiotem inwestycji była przebudowa zadaszenia wyjścia na peron 1 przejścia podziemnego w km. 26+080 polegająca na:

– rozbiórce istniejącej konstrukcji (przedmiot odrębnego opracowania);
– budowie nowej konstrukcji opartej na istniejących ścianach oporowych;
– zmianie gabarytów zadaszenia (wiaty);
– ukształtowanie konstrukcji ażurowych na końcach zadaszenia (wiaty) zamiast istniejących ścian pełnych.
Przystanek kolejowy w Milanówku to obiekt chroniony na mocy wpisu do rejestru zabytków zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Milanówek.

Zamawiający

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Data rozpoczęcia 

07.2019 r.