Umocnienie skarpy wykopu wzdłuż południowej strony toru nr 4 od km 15+700 do km 16+146 oraz odtworzenie nawierzchni placu pomiędzy budynkiem dworca Pruszków a torem nr 4 w ramach projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki – prace przygotowawcze”.

Nazwa projektu

Umocnienie skarpy wykopu wzdłuż południowej strony toru nr 4 od km 15+700 do km 16+146 oraz odtworzenie nawierzchni placu pomiędzy budynkiem dworca Pruszków a torem nr 4 w ramach projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki – prace przygotowawcze”.

Opis

Przedmiotem opracowania było umocnienie skarpy wykopu wzdłuż południowej strony toru nr 4 na odcinku od km 15+700 do km 16+146 zgodnie z kilometrażem linii kolejowej nr 447 oraz odtworzenie nawierzchni placu pomiędzy budynkiem dworca PKP Pruszków a torem nr 4 w związku z modernizacją linii kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki – prace przygotowawcze.
Projekt stanowi uzupełnienie do projektu podstawowego.

Skarpa wzdłuż toru nr 4:
Istniejąca skarpa pomiędzy budynkiem dworca PKP Pruszków a linią kolejową tor nr 4 Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki podczas wykonywania robót torowych uległa destrukcji. W związku z tym zaszła konieczność wykonania umocnienia skarpy i zagospodarowania terenu wzdłuż toru nr 4 na odcinku od km 15+700 do km 16+146. Długość projektowanej skarpy wynosiła ok. 424 m.

Teren placu przed budynkiem dworca PKP Pruszków:
Zdegradowany teren pomiędzy budynkiem dworca PKP Pruszków a linią kolejową tor nr 4 Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki podczas wykonywania robót torowych wymagał rewitalizacji, a ze względu na konieczność zaprojektowania skarpy wzdłuż toru nr 4 istniała również konieczność zaprojektowania placu dowiązanego do nowego rozwiązania skarpy.

Zamawiający

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Data rozpoczęcia 

11.2018 r.