Weryfikacja dokumentacji projektowej w ramach inwestycji : Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarzadzanie kontraktem pn.: „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego”.

Nazwa projektu

Weryfikacja dokumentacji projektowej w ramach inwestycji: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarzadzanie kontraktem pn.: „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego”.

Opis

Pełnienie funkcji Weryfikatora dokumentacji projektowej wykonanej przez wykonawcę robót budowlanych w ramach inwestycji: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarzadzanie kontraktem pn.: „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego” z podziałem na zadania: Zadanie A: „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa-Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska”-początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego” odcinek I od węzła „Lubelska” (bez węzła) do węzła „Konik” (z węzłem) o długości około 5,6 km”. Zadanie B: „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa-Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego”

w specjalności:

– konstrukcyjno-budowlanej

Weryfikacja obejmowała projekty budowlane i wykonawcze, a także inne dokumenty wykonawcy robót budowlanych – specyfikacje, przedmiary robót.

Zamawiający

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie

Data rozpoczęcia

06.07.2017 r.