Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę

zjazdu przy ul. Naukowej w Warszawie.

Nazwa projektu

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę zjazdu przy ul. Naukowej w Warszawie.

Opis

Przedmiotem w/w opracowania był projekt zjazdu do garażu podziemnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, usytuowanego przy ul. Naukowej w Warszawie.

Zamawiający

Structur Concept Sp. z o.o. N Sp. Komandytowa

Data rozpoczęcia 

01.2017 r.